+420 774 425 562

info@vaseorl.cz

Zdravotní výkony hrazené pacientem

Propíchnutí obou ušních lalůčků 200 Kč
ORL vyšetření pro přijetí na odbornou školu, učiliště nebo VŠ400 Kč
Totéž s audiologickým vyšetřením 500 Kč
ORL vyšetření pro žadatele řidičských průkazů po 65. roce, všechny prohlídky pro riziko práce v hluku (zákon 48/1997 Sb. o specifických zdravotnických službách a novela 373/2011 Sb.) 500 Kč
Zdravotní pojištění pro komerční pojišťovny a posouzení úrazu, choroby 500 Kč
Vyšetření a zpráva pro Policii ČR v případě úrazu nebo napadení druhou osobou 500 Kč
Měření krevního tlaku na žádost pacienta 100 Kč
Výpis z odborné dokumentace za 1 ošetřovací den 100 Kč
Aplikace laseru 1x 100 Kč
Ošetření mimo pracovní dobu na žádost pacienta 1 500 Kč
Základní vyšetření ORL při soukromých cestách do zahraničí, na sportovní akce, držení střelných zbraní, pro daňovou úlevu, pro soudní řízení na vlastní žádost, v bytových a sociálních záležitostech, pro lázeňskou péči na vlastní náklady500 Kč
Pacienti bez zdravotního pojištění v ČR  a cizinci ( kromě členů EU registrovaných u české zdravotní pojišťovny) platí za 1 bod dle aktuální Vyhlášky MZ ČR.

Patients not insured in the Czech Republic and foreigners (except for EU members registered with Czech insurance company) will be charged per 1 point according to the Health Ministry Price list – Vyhláška MZ ČR.