+420 774 425 562

info@vaseorl.cz

Zdravotní výkony hrazené pacientem

Propíchnutí obou ušních lalůčků 200 Kč
ORL vyšetření pro přijetí na vysokou, střední školu, do učilišť 300 Kč
Totéž s audiologickým vyšetřením 400 Kč
ORL vyšetření pro žadatele řidičských průkazů po 60. roce, všechny prohlídky-riziko práce v hluku (zákon 48/1997 Sb. o specifických zdravotnických službách a novela 373/2011 Sb.) 400 Kč
Zdravotní pojištění pro komerční pojišťovny a posouzení úrazu, choroby 400 Kč
Vyšetření a zpráva pro Policii ČR v případě úrazu nebo napadení druhou osobou 600 Kč
Měření krevního tlaku na žádost pacienta 100 Kč
Výpis z odborné dokumentace za 1 ošetřovací den 100 Kč
Aplikace laseru 1x 70 Kč
Ošetření mimo pracovní dobu na žádost pacienta 1 500 Kč
Vyžádaná soukromá konzultace pacientem nad lékařskými nálezy z jiných pracovišť ORL 500 Kč
Základní vyšetření ORL při soukromých cestách do zahraničí, na sportovní akce, držení střelných zbraní, pro daňovou úlevu, pro soudní řízení na vlastní žádost, v bytových a sociálních záležitostech,pro lázeňskou péči na vlastní náklady 500 Kč
Vyšetření chrápání s domácí monitorací spánku přístrojem MiniScreen (platí pouze pacienti Všeobecné zdravotní pojišťovny – VZP 111, ostatním plně hradí jejich zdravotní pojišťovna) 815 Kč